Slovenska železniška dediščina

Železniški muzej je začel nastajati v šestdesetih letih in se je v nekdanji kurilnici na Parmovi 35 postopoma razvil v manjši, a izoblikovan in celovit muzej.

Muzej je osredotočen na slovensko železniško zgodovino, tako materialno kot nematerialno. V zbirki je šestdeset historičnih lokomotiv in več kot petdeset drugih vozil. Poleg tega je v depojih muzeja shranjenih še kakšnih pet tisoč historičnih železniških artefaktov.

Pomembna pa ni zgolj zbirka muzealij, temveč tudi območje, na katerem je muzej. To je ambient, kjer so vzdrževali in popravljali parne lokomotive, habitat teh jeklenih konj.