Muzejski vlak

Naš ponos

Muzejski vlak je posebna storitev v potniškem prometu Slovenskih železnic, ki je v letu 2015 začela že svojo 30. sezono. Vse, ki smo kadarkoli sodelovali pri tem projektu, to navdaja z nemajhnim ponosom. Začeli smo leta 1986 z manjšo parno lokomotivo in petimi starinskimi dvoosniki, z leti pa je število aktivnih muzejskih vozil raslo, tako da smo na vrhuncu, ko smo leta 1996 v Celju praznovali 150 let železnic na Slovenskem, imeli aktivnih pet parnih lokomotiv in 20 vagonov v treh vlakih. Žal v naslednjih letih ni bilo mogoče poskrbeti za vsa aktivna vozila, tako da sta nazadnje vozili le dve parni lokomotivi in 12 vagonov, ki so bili glede na velikost (dvoosniki oziroma štiriosniki) razporejeni v mali in veliki muzejski vlak. Mali muzejski vlak je vlekla srednje velika lokomotiva SŽ 25-026, ki je staroavstrijskega izvora, veliki muzejski vlak pa naša največja, v Nemčiji izdelana lokomotiva SŽ 33-037.

Upoštevajoč navedeno smemo trditi, da so Slovenske železnice več kot dostojno izpolnile nalogo, ki jo ima vsak izmed nas, namreč prispevati svoj obolus k obogatitvi turistične ponudbe Slovenije. To so storile z veliko požrtvovalnostjo in zavzetostjo za ohranitev svoje in s tem slovenske kulturne in tehnične dediščine.