preloder

O vagonih je na voljo dosti manj podatkov kot o lokomotivah, saj so že davno odslužili in smo jih za naše potrebe večinoma pridobili od Železniškega gradbenega podjetja, kjer so služili kot potujoča skladišča ali bivalnice za delavce. Vagoni so zato »zneseni z vseh vetrov« – a takšna je bila tudi dejansko zgodovina potniškega prometa pri nas.

Tako najdemo v naši zbirki nekdanji službeno-poštni vagon DF 43621, izdelan leta 1914 za potrebe Južne železnice v avstrijskem Gradcu, pa  Cs 31198, najstarejši potniški vagon v zbirki muzeja, izdelan leta 1893 za Južno železnico v tovarni Nesselsdorf na Češkem, pa Ci 31972, ki je bil leta 1922 izdelan za Češkoslovaške železnice in je nekako zašel k nam, in Cs 31464, po tipu vagon staroavstrijskih državnih železnic (kkStB).

Sanitetni vagon GET 821

Vagon, ki je bil izdelan leta 1912 v dunajski tovarni Simmering, je po zaključeni 1. svetovni vojni še dolga leta služil različnim namenom na Slovenskih železnicah (večinoma kot tovorni vagon). Sanitetni vagon Get 821 je v letih 1915–1917 prevažal težko ranjene in bolne vojake s soške fronte v oskrbo in bolnišnice v notranjosti monarhije.

Vagon je ostal cel, lahko bi rekli po čudežu, saj je bilo takrat marsikaj uničenega. Leta 1969, ob zaključku elektrifikacije železniške proge Zidani Most – Dobova je nekaj časa stal na Železniški postaji Blanca, kjer pa so ga ‘odstavili’ – vzeli iz uporabe, a tamkaj zaposleni so prepoznali njegovo vlogo in pomen za tehniško dediščino, zato so ga zaščitili in predali Železniškemu muzeju v Ljubljani.

Snežni plug JŽ 990074

Snežni plugi so bili v upodobi v dobi parnih lokomotiv. Ta posebna triosna vozila so bila napolnjena s starim železom (največkrat z izrabljenimi zavornjaki), da so bila med uporabo bolj stabilna. Za prebijanje skozi visok sneg in zamete navadno ni bila dovolj ena sama lokomotiva, temveč sta plug rinili dve, včasih celo tri. Danes so jih nadomestili motorizirani snežni odmetalniki.

Tirno dvigalo 756

Tirno dvigalo 756 je neznane provenience. Napisi na pokrovih osnih ležajev povedo, da je bilo izdelano leta 1874, kratice R.P.S. pa nekateri razlagajo kot začetnice znane češke tovarne železniških vozil Ringhoffer Praga-Smichov, ustanovljene leta 1871. Dvigalo je na ročni pogon in lahko dvigne težo 2,5 tone.