preloder

Vagon, ki je bil izdelan leta 1912 v dunajski tovarni Simmering, je po zaključeni 1. svetovni vojni še dolga leta služil različnim namenom na Slovenskih železnicah (večinoma kot tovorni vagon). Sanitetni vagon Get 821 je v letih 1915–1917 prevažal težko ranjene in bolne vojake s soške fronte v oskrbo in bolnišnice v notranjosti monarhije.

Vagon je ostal cel, lahko bi rekli po čudežu, saj je bilo takrat marsikaj uničenega. Leta 1969, ob zaključku elektrifikacije železniške proge Zidani Most – Dobova je nekaj časa stal na Železniški postaji Blanca, kjer pa so ga ‘odstavili’ – vzeli iz uporabe, a tamkaj zaposleni so prepoznali njegovo vlogo in pomen za tehniško dediščino, zato so ga zaščitili in predali Železniškemu muzeju v Ljubljani.