preloder

Okrog leta 1900 so železničarji začeli uporabljati elektromehanične bločne varnostne naprave, katerih bistveni del je postavljalo, ki ima v spodnjem delu vzvode, s katerimi se spreminja lega kretnic in signalov. V zgornjem delu so električna bločna polja, ki so po električni poti povezana z bločnim aparatom v prometnem uradu, od koder prometnik daje ukaze za postavitev vozne poti. Medsebojno blokiranje preprečuje napake tako kretnika kot prometnika.

Novejše signalnovarnostne naprave imajo le še postavljalno mizo v prometnem uradu, od koder prometnik krmili kretnice in signale s pomočjo električnega toka. Kretnice so opremljene z elektromotorji, signali pa so svetlobni, z lučmi različnih barv. Pred nekaj leti so postavljalne mize začeli zamenjavati osebni računalniki.