preloder

Prometni urad je prostor na železniški postaji, kjer prometnik, »poveljnik« postaje, izvaja ukrepe za varen in reden promet. Na manjših postajah je v tem prostoru združenih več dejavnosti. Prometnik od tod s svojo bločno napravo daje ukaze kretnikom za postavljanje kretnic in signalov.

Nekoč ga je s sosednjimi postajami povezoval telegraf, da se je lahko dogovoril o prometu vlakov, sčasoma je dobil na voljo tudi telefon in druge sodobne telekomunikacijske naprave. Skrbel je tudi za prodajo vozovnic.