preloder

Mala likovna galerija je posvečena akademskemu slikarju Stanetu Kumarju (1910-1997), ki je nedvomno ena najbolj svojstvenih osebnosti v slovenskem likovnem prostoru. Ne morda toliko zaradi posebnega načina v likovno izraznem pristopanju kot v pogledu tematike, ki ni nenavadna samo za naš, marveč tudi za širši svetovni likovni prostor.

Umetnikova ljubezen je železnica, zlasti pa upodabljanje nekdaj tako mogočnih in fascinantnih strojev – parnih lokomotiv. Stane Kumar je združil svoje življenje z železnico že v rosni mladosti, ko je še kot droben deček občudoval in tudi že poskušal upodobiti živahno dogajanje v železniški kurilnici Sv. Andreja v Trstu, kjer je takrat bivala njegova družina. Od takrat se umetnik kljub svojemu razgibanemu življenju nikoli več ni ločil od železniške tematike, marveč jo je, nasprotno, vedno pojmoval kot enega najpomembnejših segmentov, organski del svoje ne samo umetniške, marveč tudi širše življenjske poti.

Bil je nosilec zamisli o slovenskem železniškem muzeju in je v šestdesetih letih vodil zbiranje najvažnejših historičnih vozil za njegovo zbirko. Železniški muzej Slovenskih železnic gradi na njegovi zapuščini.