preloder

Železniški muzej Slovenskih železnic se pridružuje akciji Skupnosti muzejev Slovenije in ICOM-a Slovenije, s katero izražamo podporo našim kolegom muzealcem v Ukrajini in obsojamo vsakršno vojno nasilje. V skupni akciji opozarjamo na grozote vojn in kršenja človekovih pravic ter poudarjamo pomen miru in svobode.

Muzeji smo varuhi zgodovine in kulturne dediščine. Imamo moč, da preko primerov iz zgodovine opozarjamo na nasilje in temne dogodke človeštva, da učimo in se skupaj zavzemamo za boljši jutri. Naše poslanstvo so skrb za dediščino, za demokracijo in svobodo. Naša naloga je, da kredo »nikoli več vojn!« povemo glasno in opozarjamo na nasilje. Predmeti, ki jih objavljamo, so zgodbe o nesmiselnosti vojn in trajni želji po miru ter blaginji za vse.

Izbrane fotografije iz našega arhiva prikazujejo posledice 2. svetovne vojne v različnih krajih na območju današnje Slovenije.

Borovniški viadukt
Borovniški viadukt
Porušen železniški most čez Dravo (Ptuj).
Porušen železniški most čez Dravo (Ptuj).
Porušen železniški most čez Soro (Medvode).
Porušen železniški most čez Soro (Medvode).
Ruševine na območju glavne železniške postaje v Ljubljani.
Ruševine na območju glavne železniške postaje v Ljubljani.
Ruševine na območju glavne železniške postaje v Ljubljani.
Ruševine na območju glavne železniške postaje v Ljubljani.
Ruševine na območju železniške postaje na Jesenicah.
Ruševine na območju železniške postaje na Jesenicah.
Ruševine na območju železniške postaje na Jesenicah.
Ruševine na območju železniške postaje na Jesenicah.

Avtorji fotografij so v našem arhivu označeni kot neznani. V primeru, da so vam fotografije znane bomo veseli vaših informacij o avtorjih. Javite jih lahko na e-naslov: muzej.sz@slo-zeleznice.si.